Orhan Güneş
Orhan GüneşSamimi olalım, iyiyi isteyelim

1 Mayıs 2018 Salı 12:47

Osmanlı Devleti döneminde her paşa ve padişah için, memleketinde herkesin istifadesine açık bir hayır kurumu yapıp ahirete öyle gitme, en büyük ideal idi…

Bu sebeple, fethedilen yerlerde her biri bir cami, bir külliye veya bir hastane yapıp gitti…

Ecdâdımız, kendi devirlerinin kültürünün gerektirdiği müesseseleri kurdular…

İnsan nerde neyi tahsil ederse etsin ama Rabbiyle her zaman irtibatlı olsun diye camisiz yer bırakmadılar…

Teşbihte kusur olmaz demiş atalarımız…

Eşek ölür semeri kalır, insan ölür eseri kalır…

İşte bu düşünce Kanunî’ye de Süleymaniye Camiini yaptırdı…

Ancak o, yaptıracağı eserin yalnız kendi defterine kaydolmasını arzu ediyor ve Rabbi’ne böyle bir armağan takdim etmek istiyordu...

Onun için, ustalara sıkı sıkıya tenbihatta bulunuyor ve "Kimseden yardım kabul etmeyin" diyordu...

Cami duvarları her gün yükseledursun, karşıdan bu camii mahzun mahzun seyreden bir nine vardı…

İnekleriyle başbaşa, onların sütüyle geçinen bu yaşlı kadın, inkisar içinde kendi kendine, "Ey Allah’ım, Kanunî’ye servet verdin, malk-mülk verdin, Senin uğrunda bir cami yaptırıyor…

Bu fakir kuluna bir şey vermedin; ne yapayım da, ben de senin rızanı kazanayım…

Benim elimden böyle işler gelmez…

Elimden gelen, ustalara bir tas yoğurt ikram etmektir." der ve ustalara müracaat eder…

Onlar, padişahın izni olmadığını söylerlerse de, kadının ısrarına dayanamayıp, yoğurdu alıp yerler…

Büyük hükümdar, o gece rüyada, yaptığı işin mizanda tartıldığını görür…

Terazinin bir kefesine Süleymaniye Camii, diğerine ise bir tas yoğurt konulmuş ve yoğurt, camiden ağır basmıştır…

Sabah olur; Kanunî, ayakları titreye titreye ustaların yanına gelir:

"Ne yaptınız, kimden ne aldınız?" diye sorar. "Yaşlı bir nine geldi; çok ısrar etti; yalvarıp yakarmalarına dayanamadık ve bir tas yoğurt aldık." derler…

İşte, Süleymaniye’ye ağır basan yaşlı kadının o bir tas yoğurdudur…

Kanunî, gördüğü rüyayı oradakilere nakleder…

Ve derki Bir Tas Yoğurt Koca Süleymaniye camisinden manevi olarak daha ağır geldi.

 

İnsanoğlunun yapmış olduğu iyilikler, yardımlar muhakkak bir şekilde karşısına çıkacaktır.

 

Ya ahrette azık olacaktır ya da dünyada iken kazalara belalara can yeleği olacaktır sadaka gibi şerlere zırh olacaktır.

 

Hikâyede geçen Yaşlı Teyze de Kanuni Sultan Süleyman da ahiret telaşsında olmuşlar halis bir niyetle hareket etmişlerdir.

 

Günübirlik yaşayıp monoton hayatın pençesinde nefes almaya devam eden bizler kendimize, yarın için neler hazırlıyoruz?

 

Bir Kefede Süleymaniye Camisi, bir Kefede Yoğurt…

 

Koca cami yanında yoğurt ikram ederek manevi değer bakımından ağır basan Yaşlı Teyze kadar gücümüz neye yetmiyor? 
Bu haber 262 kez okunmuştur.

22.2.2019 10:06:38 

Yorum bulunamadı.

Copyright © 2010 Ajans Orhangazi. Tüm Hakları Saklıdır.Haber ve fotoğraflar kaynak gösterilerek dahi izinsiz kopyalanamaz kullanılamaz.