Salih YAVUZ
Salih YAVUZİş Sözleşmesi Türleri

8 Ocak 2015 Perşembe 00:17

İş sözleşmesi (hizmet akdi) ile ilgili düzenlemeler geçen hafta bahsettiğimiz üzere 4857 sayılı İş Kanununda yer almaktadır. Bu hafta sözleşme türleri üzerinde duracağız.

Belirli Süreli - Belirsiz Süreli İş Sözleşmeleri Ayrımı

İşçi ve işveren arasındaki iş ilişkisi belirli bir süreye, sınıra, miktara bağlanmamışsa, iş ilişkisinin sona ereceği zaman belirtilmemişse, burada belirsiz süreli iş sözleşmesi söz konusudur. Belirli süreli yapılacak işlerde veya belli bir işin tamamlanması, yerine getirilmesi ya da belirli bir olgunun ortaya çıkması gibi objektif koşullara bağlı olarak işveren ile işçi arasında yazılı şekilde yapılan iş sözleşmesi ise belirli süreli iş sözleşmesidir. Belirli süreli iş sözleşmesi, esaslı bir neden olmadıkça, birden fazla üst üste (zincirleme) yapılamaz, aksi halde iş sözleşmesi başlangıçtan itibaren belirsiz süreli kabul edilir.

Tam Süreli - Kısmi Süreli İş Sözleşmeleri Ayrımı

Tam süreli iş sözleşmesi; işçinin normal haftalık çalışma süresinin (45 saat) tamamında işveren için çalışacağı belirtilen iş sözleşmesidir. İlçemizde ve ülkemizde çalışanlarımızın çok büyük kısmı bu tür sözleşmelere istinaden istihdam edilmektedirler.

Kısmi süreli iş sözleşmesi işçinin normal haftalık çalışma süresinin, tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan işçiye göre önemli ölçüde daha az belirlenmesi durumundaki iş sözleşmesidir. Kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılan işçi, ayırımı haklı kılan bir neden olmadıkça, sadece iş sözleşmesinin kısmi süreli olmasından dolayı tam süreli emsal işçiye göre farklı işleme tâbi tutulamaz. Kısmi süreli çalışan işçinin ücret ve paraya ilişkin bölünebilir menfaatleri, tam süreli emsal işçiye göre çalıştığı süreye orantılı olarak ödenir. SGK primleri çalışılan toplam saatin aylık gün hesabı üzerinden yatırılır. Bu tür çalışmalarda kişilerin 30 günden eksik kalan süreler için kendilerince SGK primi ödeyerek sağlık hizmetlerinden yaralanması söz konusudur.

Kısmi Süreli Sözleşmeler Bağlamında Çağrı Üzerine Çalışmaya Dayalı İş Sözleşmesi

İşçinin yapmayı üstlendiği işle ilgili olarak kendisine ihtiyaç duyulması halinde iş görme görevini yerine getireceğinin kararlaştırıldığı kısmi süreli bir iş sözleşmesidir. Yazılı yapılması gerekir. Hafta, ay veya yıl gibi bir zaman dilimi içinde işçinin ne kadar süreyle çalışacağını taraflar belirlemedikleri takdirde, haftalık çalışma süresi yirmi saat kararlaştırılmış sayılır. Çağrı üzerine çalıştırılmak için belirlenen sürede işçi çalıştırılsın veya çalıştırılmasın ücrete hak kazanır. Ve çalışma çağrısının aksi kararlaştırılmadıkça işten en az dört gün önce yapılması zorunludur.

Kısmi Süreli Sözleşmeler Bağlamında Part-Time Çalışmaya Dayalı İş Sözleşmesi

İşçinin işyerinde hangi gün, hangi saatler arasında çalışacağının belirtildiği kısmi süreli iş sözleşmesidir. Çalışma süresi tam çalışma süresinin üçte ikisini (30 saat)geçemez.

Deneme Süreli İş Sözleşmesi

Deneme kaydı konulmuş olan iş sözleşmesidir. Sözleşmeye konulan deneme süresi en çok iki ay olabilir. Ancak deneme süresi toplu iş sözleşmeleriyle dört aya kadar uzatılabilir. Deneme süresi içinde taraflar iş sözleşmesini bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedebilirler. İşçinin çalıştığı günler için ücret ve diğer hakları saklıdır.

Takım Sözleşmesi

Birden çok işçinin meydana getirdiği bir takımı temsilen bu işçilerden birinin, takım kılavuzu sıfatıyla işverenle yaptığı sözleşmeye takım sözleşmesi denir. Süresi ne olursa olsun sözleşmenin yazılı yapılması ve sözleşmede her işçinin kimliği ve alacağı ücretin ayrı ayrı belirtilmesi gerekir. Takım sözleşmesinde isimleri yazılı işçilerden her birinin işe başlamasıyla, o işçi ile işveren arasında takım sözleşmesinde belirlenen şartlarla bir iş sözleşmesi yapılmış sayılır. Ancak, takım sözleşmesi hakkında Borçlar Kanununun 110 uncu (Başkasının Fiilini Taahhüt) maddesi hükmü de uygulanır. İşe başlamasıyla iş sözleşmesi kurulan işçilere ücretlerini işveren veya işveren vekili her birine ayrı ayrı ödemek zorundadır. Takım kılavuzu için, takıma dâhil işçilerin ücretlerinden işe aracılık veya benzeri bir nedenle kesinti yapılamaz

 

*Gazetemizde yer aldığı üzere Elsan Elyaf fabrikasından maalesef 127 hemşerimizin işten çıkarıldığını öğrendik, hepsine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu ve benzeri durumlara ilişkin gönderilen sorulara gazetedeki yazılar ve e-posta aracılığıyla cevap vereceğim. Bu hususta sorularınız olması durumunda e- postalarınızı bekliyorum.

 

 

Hoşçakalın.
Bu haber 1409 kez okunmuştur.

22.11.2017 10:13:43 

Yorum bulunamadı.

bursa güvenlik sistemleriantalya transferbursa web tasarımorhangazi haberkontrol vanası matbaa merdanelerimerdane
Copyright © 2010 Ajans Orhangazi. Tüm Hakları Saklıdır.Haber ve fotoğraflar kaynak gösterilerek dahi izinsiz kopyalanamaz kullanılamaz.