Salih YAVUZ
Salih YAVUZİşçinin Derhal Fesih Hakkı

29 Ocak 2015 Perşembe 03:37

İşçinin derhal fesih hakkı hangi hallerde kullanılır?

 

Süresi belirli olsun veya olmasın işçi, aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir:

 

I. Sağlık sebepleri:

a) İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olursa.

b) İşçinin sürekli olarak yakından ve doğrudan buluşup görüştüğü işveren yahut başka bir işçi bulaşıcı veya işçinin işi ile bağdaşmayan bir hastalığa tutulursa.

 

Sağlık nedeniyle fesihlerde işçinin ben hastalandım gibi sözlü yahut yazılı bir beyanı geçerli değildir. İşçi işe girişte yapılan giriş muayenesi raporları ve alınacak yeni bir raporun karşılaştırılması ile bunu talep edebilir. Bu nedenle hem işçi hem işverenler için işe giriş muayeneleri önem arz etmektedir. Böyle bir talebin kabulü için işveren işçinin aldığı raporun hakem bir hastanede değerlendirilmesini talep edip bu rapor üzerinden hareket etmelidir.

 

II. Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri:

a) İşveren iş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri hakkında yanlış vasıflar veya şartlar göstermek yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler vermek veya sözler söylemek suretiyle işçiyi yanıltırsa.

 

b) İşveren işçinin veya ailesi üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak şekilde sözler söyler, davranışlarda bulunursa veya işçiye cinsel tacizde bulunursa.

 

c) İşveren işçiye veya ailesi üyelerinden birine karşı sataşmada bulunur veya gözdağı verirse, yahut işçiyi veya ailesi üyelerinden birini kanuna karşı davranışa özendirir, kışkırtır, sürükler, yahut işçiye ve ailesi üyelerinden birine karşı hapsi gerektiren bir suç işlerse yahut işçi hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ağır isnad veya ithamlarda bulunursa.

 

d) İşçinin diğer bir işçi veya üçüncü kişiler tarafından işyerinde cinsel tacize uğraması ve bu durumu işverene bildirmesine rağmen gerekli önlemler alınmazsa.

 

İşverenin işçinin şikayeti üzerine cinsel tacizde bulunan işçiye disiplin cezası vermesi, iş sözleşmesini sona erdirmesi veya çalışma yerini değiştirmesi halinde yükümlülüğünü yerine getirmiş olacağının kabulü gerekir.

 

e) İşveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse,

İşverenin işçinin ücretini hiç ödememesi, zamanında ödememesi veya kararlaştırılan zammı uygulamaması bu anlamda işçi için haklı fesih nedeni oluşturur. Burada sözü edilen ücret geniş anlamda ücrettir. Bir diğer ifade ile, iş karşılığı olan asıl ücret ve asıl ücret dışında işçiye sağlanan para ve para ile ölçülmesi mümkün çıkarlardır.

 

f) Ücretin parça başına veya iş tutarı üzerinden ödenmesi kararlaştırılıp da işveren tarafından işçiye yapabileceği sayı ve tutardan az iş verildiği hallerde, aradaki ücret farkı zaman esasına göre ödenerek işçinin eksik aldığı ücret karşılanmazsa, yahut çalışma şartları uygulanmazsa.

 

İşverenin işçisine yıllık iznini kullandırmaması, ara dinlenmesi vermemesi, fazla çalışma yapmaya zorlaması veya ödünç çalışmaya zorlaması bu madde çerçevesinde değerlendirilmeye müsaittir.

 

III. Zorlayıcı sebepler:

İşçinin çalıştığı işyerinde bir haftadan fazla süre ile işin durmasını gerektirecek zorlayıcı sebepler ortaya çıkarsa ve iş durursa.

Zorlayıcı sebep önceden kestirilemeyen ve dıştan gelen olayların yarattığı olumsuz durumu ifade eder. İşyerine çığ düşmesi, işyerinde yapılan üretimin yasaklanması, savaş çıkması örnek olarak gösterilebilir. Bununla birlikte stok fazlalığı, işverenin ekonomik sıkıntıya düşmesi sebep sayılamaz.

 

24. maddede gösterilen ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hallere dayanarak işçi için tanınmış olan sözleşmeyi fesih yetkisi, işverenin bu tür davranışlarda bulunduğunu işçinin öğrendiği günden başlayarak 6 iş günü geçtikten ve her halde fiilin gerçekleşmesinden itibaren 1 yıl sonra kullanılamaz.

 

İşçinin olayda maddi çıkar sağlaması halinde bir yıllık süre uygulanmaz. Bu haller sebebiyle işçi iş sözleşmesini yukarıdaki öngörülen süre içinde feshederse tazminat hakları saklıdır.

 

 

Hoşçakalın.
Bu haber 1482 kez okunmuştur.

22.11.2017 10:11:31 

Yorum bulunamadı.

bursa güvenlik sistemleriantalya transferbursa web tasarımorhangazi haberkontrol vanası matbaa merdanelerimerdane
Copyright © 2010 Ajans Orhangazi. Tüm Hakları Saklıdır.Haber ve fotoğraflar kaynak gösterilerek dahi izinsiz kopyalanamaz kullanılamaz.