Gökhan Ulusu
Gökhan UlusuSorularla Kısa Kısa 2

23 Nisan 2015 Perşembe 12:17

1-SSK 4/a sigortalısıyım, doğum yaptım. Geçici iş göremezlik ödeneği alabilmem için aranan şartlar nelerdir?

Geçici iş göremezlik ödeneği alabilmeniz için;

a-Doğumdan önceki bir yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta priminizin bildirilmiş olması,

b-Bu süre içinde iş yerinizde çalışmamış olmanız,

c-Doğum olayının gerçekleşmiş olması gerekmektedir.

 

2-Kısa vadeli sigorta kolları nelerdir?

Kısa vadeli sigorta; iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık sigorta kollarını kapsamaktadır.

 

3-Uzun vadeli sigorta kolları nelerdir?

Uzun vadeli sigorta; yaşlılık, malullük ve ölüm sigorta kollarını kapsamaktadır.

 

4-Bir yıl içinde toplam 30 gün SSK prim ödemem var. İşten ayrılmam halinde sağlık hizmetlerinden ne kadar süre ile faydalanabilirim?

5510 sayılı Kanuna göre hastalık ve analık hükümlerinin uygulanmasında, sigortalılık niteliği; ödenen primin ilişkin olduğu günü takip eden 10. günden başlanarak yitirilmiş sayılır.

 

5-1982 SSK girişliyim. 3900 gün ödenmiş primim bulunmaktadır. Emekli olmama yetecek kadar olan primlerimi defaten ödeyip emekli olabilir miyim?

Er olarak silah altında veya yedek subay okulunda ya da yurt dışında geçen çalışmalar ile grev ve lokavt dışındaki sürelerin borçlandırılmasına imkân bulunmadığından, sigortasız geçen hizmet sürelerinin prim karşılığının peşin olarak ödenmesi mümkün değildir.

 

6-İnşaat sektöründe hizmet akdine tabi çalışanların sigortalı işe giriş bildirgeleri hangi sürede SGK’ya verilmelidir?

İnşaat sektöründe hizmet akdine tabi çalışanlar en geç çalışmaya başladıkları gün işverenleri tarafından "Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi" ile Kuruma bildirilmelidirler.

 

7-Ay içinde 30 günden az çalışan sigortalıyım. İsteğe bağlı sigortaya prim ödeyerek noksan sürelerimi 30 güne tamamlayabilir miyim?

4/a (SSK) kapsamında sigortalı olarak çalışanlardan, ay içinde 30 günden az çalışan ya da tam gün çalışmaması nedeniyle ay içindeki gün sayısı 30 günden az olan sigortalılar isteğe bağlı sigortaya prim ödeyerek noksan sürelerini 30 güne tamamlayabilirler.

 

8-Babamdan bana miras yoluyla işyeri intikal etti. Bu durumu SGK’ya ne zamana kadar bildirmem gerekir?

İşyerinin miras yoluyla intikali halinde mirasçıların ölüm tarihinden itibaren en geç 3 ay içerisinde SGK’ya bildirimde bulunmaları gerekmektedir.

 

9-5510 sayılı Kanuna göre, hangi hallerde vazife malullüğü hükümleri uygulanmaz?

Malullük;

a-Keyif verici içki ve her çeşit maddeler kullanmaktan,

b-Kanun, tüzük ve emir dışında hareket etmiş olmaktan,

c-Yasak fiilleri yapmaktan,

d-İntihara teşebbüsten,

e-Her ne suretle kendisine veya başkalarına menfaat sağlama ve zarar verme amacından doğmuş olursa,  bunlara uğrayanlar hakkında vazife malullüğü hükümleri uygulanmaz.   

 

10-Askerlik borçlanması olarak ödediğim tutarı prim borçlarıma saydırabilir miyim?

Askerlik borçlanması olarak ödenen primlerin, ödenmemiş prim borçlarına sayılmasına imkân bulunmamaktadır.

 

11-Bağkur sigortalısıyım. 5510 sayılı Kanuna göre boşta geçen sürelerimi borçlanabilir miyim?

5510 sayılı Kanuna göre 4/b sigortalılarının boşta geçen sürelerinin borçlandırılmasına imkân bulunmamaktadır.

 

12-Mart ayı 31 ile bitti. Sigortalıya ayın 1’nde işe giriş verdik. Çalışma gününü verirken nasıl hesaplayacağım?

Ay, 31 (Şubat 28, 29) ile bittiği zaman ayın 1’nde giriş veya ayın 31’nde (Şubat 28, 29) çıkış var ise ay içindeki çalışma günü tam (30 gün ) olarak gösterilir.

 

13-E-Bildirge şifresini işveren kendi almak zorunda mıdır? Mali müşaviri aracılığıyla da alabilir mi?

E-bildirge şifresi, bizzat işveren veya işverenin noter onaylı vekâletname verdiği yetkili kişilerce Sosyal Güvenlik Merkezleri/Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerinden alınabilmektedir. Şifre alındıktan sonraki işlemler işveren sorumluluğunda bulunmaktadır.

 

14-SSK Emeklisiyim. Sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışıyorum. Hastalanmam halinde geçici iş göremezlik ödeneği alabilir miyim?

Sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışan SSK emeklileri, hastalanmaları halinde geçici iş göremezlik ödeneğinden faydalanamazlar.

 

 

Hoşçakalın.
Bu haber 1223 kez okunmuştur.

22.3.2018 18:42:35 

Yorum bulunamadı.

bursa güvenlik sistemleriantalya transferbursa web tasarımorhangazi haberkontrol vanası matbaa merdanelerimerdane
Copyright © 2010 Ajans Orhangazi. Tüm Hakları Saklıdır.Haber ve fotoğraflar kaynak gösterilerek dahi izinsiz kopyalanamaz kullanılamaz.