Salih YAVUZ
Salih YAVUZ



Emekliye Zam ve Diğer Kanuni Düzenlemeler

30 Nisan 2015 Perşembe 07:54

23.04.2015 tarih ve 6645 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanan “İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile önemli değişiklikler yapılmıştır.

 

Temmuz 2015 Ssk ve Bağkur sigortalılarına Seyyanen Zam

2015 yılından önce bağlanmış emekli maaşlarından 2015 yılı Temmuz ödeme döneminde 1.000 TL (dâhil) ve altında olanlara 100 TL tutarında, 1.000 TL’nin üstünde olanlara ise 1.100 TL’yi geçmeyecek tutarda zam yapıldı.

65 Yaş Aylığına Düzenleme

65 yaş aylığı alanlara yüzde 33 zam getirildi, bu da şu anki katsayıya göre 46 TL zam anlamına geliyor.

Emekli Çalışanların Sgdp Primi Temmuz Ayında 5 Puan Düşüyor

İşverenler için SGDP 2015 yılı Temmuz ayı itibariyle %10 olarak uygulanacak. Hâlihazırda hem emekli maaşı alıp hem de Bağkur’lu olanlardan %5 daha az kesinti yapılacak.

Babalık İzni Arttı- Hasta Çocuk İçin İzin Uygulaması Geldi

İşçiye; evlenmesi veya evlat edinmesi ya da ana veya babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü hâlinde üç gün, eşinin doğum yapması hâlinde ise beş gün ücretli izin verilecek. İşçilerin en az yüzde yetmiş oranında engelli veya süreğen hastalığı olan çocuğunun tedavisinde, hastalık raporuna dayalı olarak ve çalışan ebeveynden sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla, bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde on güne kadar ücretli izin verilebilecek.

Asgari Geçim İndirimi(AGİ)Uygulaması

Üçüncü çocuk için ek olarak  %10 Agi indirimi gelmiştir.

Sigorta Prim Desteği Yersiz Yararlanma Affı

4447 geçici 10 uncu maddesi ile sağlanan sigorta primi desteğinden maddenin yayımlandığı ay ve öncesine ilişkin olmak üzere ortalama sigortalı sayısının yanlış hesaplanması sebebiyle yersiz yararlandığı tespit edilen işverenlerin yersiz yararlanılan teşvik tutarlarına ilişkin 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin ikinci fıkrası hükümleri uygulanmaz denilerek af getirilmiştir.

İşkur Teşvikleri

18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük olanlardan Türkiye İş Kurumu tarafından 31/12/2016 tarihine kadar başlatılan işbaşı eğitim programlarını tamamlayanların; Programın bitimini müteakip en geç üç ay içinde programı tamamladıkları meslek alanında özel sektör işverenleri tarafından işe alınması ile işe alındıkları yıldan bir önceki takvim yılında işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olması kaydıyla, işe alındıkları işyerinin imalat sanayi sektöründe faaliyet göstermesi hâlinde 42 ay, diğer sektörlerde ise 30 ay süre ile sigorta primlerinin işveren hisselerine fondan karşılanacak.

Gece Çalışamsı Süresi Bazı Meslekelr İçin Arttırılabilir

Turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde işçinin yazılı onayının alınması şartıyla yedi buçuk saatin üzerinde gece çalışması yaptırılabilecek.

Bildirge Cezası

Sigortalıların hizmet bilgilerinin SGK’ca oluşturulan yazılım programına bilgi girişi yapması gereken işyerlerince, SGK tarafından belirlenen süre içinde elektronik ortamda hiç gönderilmemesi hâlinde sigortalı başına aylık brüt asgari ücretin beşte biri, geç gönderilmesi hâlinde ise sigortalı başına aylık brüt asgari ücretin onda biri tutarında, idari para cezası uygulanacak.

İş Kazası Sıfır Olan İşyerine Teşvik Var

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında çok tehlikeli sınıfta yer alıp ondan fazla çalışanı bulunan ve üç yıl içinde ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmeyen işyerlerinde çalışanların işsizlik sigortası işveren payı teşvik olarak bir sonraki takvim yılından geçerli olmak üzere ve üç yıl süreyle %1 olarak alınacak.

İşveren Bağ-Kur Primini Özgürce Belirleyecektir

5510 sayılı Kanunun 80 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmıştır. İşverenler primlerini özgürce belirleyebileceklerdir.

 

 

 

Hoşçakalın.




Bu haber 1235 kez okunmuştur.

22.11.2017 10:12:06 

Yorum bulunamadı.

bursa güvenlik sistemleriantalya transferbursa web tasarımorhangazi haberkontrol vanası matbaa merdanelerimerdane
Copyright © 2010 Ajans Orhangazi. Tüm Hakları Saklıdır.Haber ve fotoğraflar kaynak gösterilerek dahi izinsiz kopyalanamaz kullanılamaz.