Salih YAVUZ
Salih YAVUZMahkemesi Karaları ve İşten Sebepsiz Çıkarılma ve Sonuçları

6 Ağustos 2015 Perşembe 07:45

Anayasa Mahkemesi çalışma hayatını yakından ilgilendiren üç ayrı kanunla ilgili üç iptal kararı verdi.

 

1- 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun’un “İzin isteminin reddi” başlıklı 14. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendini iptal etti. Söz konusu bend uyarınca; bir işyeri, işletme veya meslek için izin talebi reddedilen yabancının aynı işyeri, işletme veya aynı meslek için izin talebinin reddedildiği tarihten itibaren bir yıl geçmeden yeniden izin talebinde bulunması halinde çalışma izin talebi reddediliyordu. Bu iptal kararından sonra belirtildiği şekilde çalışma izin talebi reddedilen kişinin tekrar talepte bulunmak için bir yıl beklemesi gerekmeyecek. (Anayasa Mahkemesi 14/1/2015 tarihli ve E.: 2014/108, K.: 2015/8 sayılı Kararı / 21 Mayıs 2015 tarihli Resmî Gazete)

 

2- 6552 sayılı Torba Kanun ile 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun Kapsam ve istisnalar başlıklı 2. maddesinin (2) numaralı fıkrasına eklenen (e) bendi ile denizyolu taşımacılığı yapan araçların uluslararası seyrüsefer hâlleri bu kanun kapsamı dışında bırakılmıştı. (Bkz. Torba Yasayla İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda Yapılan Düzenlemeler) Anayasa mahkemesi söz konusu bendi iptal etti. Dolayısıyla denizyolu taşımacılığı yapan araçların uluslararası seyrüsefer hâlleri de bu Kanunu kapsamına girecek. Yani iş sağlığı ve güvenliği kuralları bunlar için de geçerli olacak.

 3- 6552 sayılı Torba Kanun ile 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa “41 inci maddenin birinci ve beşinci fıkraları ile 43 üncü maddenin ikinci ve dördüncü fıkralarında yer alan kurulu bulunduğu işkolunda en az yüzde bir üye şartı, Ekonomik ve Sosyal Konseye üye konfederasyonlara üye olmayan işçi sendikaları için yüzde üç olarak uygulanır.” şeklindeki eklenen ek 1. madde eklenmişti. (Bkz. Sendikalarla İlgili Torba Yasa Düzenlemeleri) Anayasa Mahkemesi söz konusu ek 1 inci maddeyi iptal etti. Dolayısıyla artık kurulu bulunduğu iş kolunda yüzde 1 üyeye sahip olan sendika toplu iş sözleşmesi imzalayabilecek. Yani sendika barajı bütün işkollarında yüzde 1 olarak uygulanacak.(6552 sayılı Kanunla ilgili Anayasa Mahkemesi 14/5/2015 tarihli ve E.: 2014/177, K.: 2015/49 sayılı Kararı /  11 Haziran 2015 tarihli Resmî Gazete)

 

İşten Çıkarılma-İşe İade Süreci

 

Hiçbir sebep gösterilmeden işten çıkarılan sigortalıların en çok merak ettiği konulardan birisi işe iade davasını kazandıktan sonraki sürecin nasıl işleyeceğidir. Bu sürelere dikkat edilmediği takdirde kazanılan davanın geçersiz sayılacağını belirtmek isteriz.

 1-İşe İade Davası Nasıl Açılır?

İşverence geçerli sebep gösterilmeden veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı durumlarda işten çıkarılan sigortalıların, işten ayrılış tarihinden itibaren 30 gün içerisinde iş mahkemesine başvurması gerekmektedir.

 2-Mahkeme İşe İade Karası Verirse Sigortalı Ne Yapmalıdır?

Mahkeme tarafından sigortalının işe iadesi karası verildiğinde; Sigortalı kesinleşen mahkeme veya özel hakem kararının tebliğinden itibaren 10 işgünü içinde işe başlamak için işverene başvuruda bulunmak zorundadır. İşçi bu süre içinde başvuruda bulunmaz ise, işverence yapılmış olan fesih geçerli bir fesih sayılır ve işveren sadece bunun hukuki sonuçları ile sorumlu olur.

 3-Mahkeme İşe iade Kararı Verirse İşveren Ne Yapmalıdır?

İşverence geçerli sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı mahkemece veya özel hakem tarafından tespit edilerek feshin geçersizliğine karar verildiğinde, işveren, işçiyi bir ay içinde işe başlatmak zorundadır. İşçiyi başvurusu üzerine işveren bir ay içinde işe başlatmaz ise, işçiye en az dört aylık ve en çok sekiz aylık ücreti tutarında tazminat ödemekle yükümlü olur. Kararın kesinleşmesine kadar çalıştırılmadığı süre için işçiye en çok dört aya kadar doğmuş bulunan ücret ve diğer hakları ödenir İşe başlatılmayan işçiye bildirim süresi verilmemiş veya bildirim süresine ait ücret peşin ödenmemişse, bu sürelere ait ücret tutarı ayrıca ödenir.

 Mahkeme feshin geçersizliğine karar verdiğinde, ödenecek tazminat miktarını da belirler.

  

 

Hoşçakalın.
Bu haber 1406 kez okunmuştur.

22.11.2017 10:07:33 

Yorum bulunamadı.

bursa güvenlik sistemleriantalya transferbursa web tasarımorhangazi haberkontrol vanası matbaa merdanelerimerdane
Copyright © 2010 Ajans Orhangazi. Tüm Hakları Saklıdır.Haber ve fotoğraflar kaynak gösterilerek dahi izinsiz kopyalanamaz kullanılamaz.