Salih YAVUZ
Salih YAVUZMemurlara 2016 ve 2017 Yıllarında Yapılacak Zamlar Belli Oldu

3 Eylül 2015 Perşembe 06:21

Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2016 ve 2017 Yıllarını Kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşme imzalanarak 23 Ağustos 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Dolayısıyla memur ve memur emeklilerine 2016 ve 2017 yıllarında yapılacak zamlar, sağlanacak diğer sosyal haklar belirlenmiş oldu.

 

Söz konusu toplu sözleşme uyarınca memur ve emeklilere 2016 yılı birinci altı ay için yüzde 6, ikinci altı ay için yüzde 5 zam yapılacak, ayrıca enflasyon farkı doğarsa o da aynen maaşlara yansıtılacak. 2017 yılı birinci altı ay için yüzde 3, ikinci altı ay için yüzde 4 zam yapılacak, aynı şekilde enflasyon farkı doğarsa maaşlara aynen yansıtılacak.

 

2016 yılı ilk altı ay için, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3’üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ücret tavanı 4.297,54 TL, ikinci altı ay için 4.512,42 TL olarak belirlendi.

Sözleşmeli personelin maaşları da memurlarla paralel olarak 2016 yılı için yüzde 6 + yüzde 5, 2017 yılı için de yüzde 3 + yüzde 4 artırılacak.

 

Eş Durumu Nedeniyle Tayinlerde Kolaylık Getirildi

 

Daha önce 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 14 üncü maddesi uyarınca, Devlet memurlarının aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliğinde yani eş durumu nedeniyle tayin taleplerinde; talep edilen yerde kesintisiz son üç yıl sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışmış ve halen çalışıyor olması şartı aranıyordu.

25.08. 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile söz konusu 14 üncü maddenin birinci fıkrasının (d) bendi ile ikinci fıkrasında yer alan “kesintisiz son üç yıl” ibareleri “başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde 360 gün” şeklinde değiştirildi.

Yapılan değişiklik uyarınca eş durumu nedeniyle tayin taleplerinde, talep edilen yerde başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde 360 gün sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışmış ve halen çalışıyor olması şartı aranacak. Dolayısıyla kesintisiz son üç yıl şartı son iki yıl olarak değiştirilmiş oldu.

 

Kıdem Tazminatı Tavanı 3.828,37 Tl Oldu

 

01.07.2015 tarihinden itibaren 3.709,98 TL olan kıdem tazminatı tavanı, 01.09.2015 tarihinden geçerli olmak üzere 118,39 TL artışla 3.828,37 TL oldu. Bu nedenle maalesef 31.08.2015 tarihinde kıdem tazminatı alarak ayrılan işçi yıllık 118,39 TL zarar etmiştir.

 

Örneğin:

İşçi Ahmet Bey 20 yıl çalıştığı işyerinde 31.08.2015’de kıdem tazminatı tavanı olarak 20x3.709,98=74.199,60 TL aldı. 1 gün sonra ayrılması halinde 3.828,37x20=76.567,40 TL alacaktı. Fark:76.567,40-74.199,60=2.367,80

20 yıllık bu zararın yıllık miktarı da 2.367,80/20=118,39 TL’dir.

 

Soru-Cevap

 

S: Evlilik nedeni ile işverenimden kıdem tazminatı alarak ayrılmak istedim ancak işverenim ihbar süresi kadar çalışma şartı ileri sürdü ve ancak bu koşulla tazminatımı ödeyeceğimi belirtti. Böyle bir durum söz konusu mudur?

 

C:Kıdem tazminatı konusu mülga 1475 sayılı İş Kanununu 14. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddede evlilik konusu “kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi arzusu ile sona erdirmesi halinde” işçinin işe başladığı tarihten itibaren hizmet akdinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir.” şeklinde yer almaktadır.

Ayrıca Yargıtay 2014/16076 sayılı kararında, “kıdem tazminatını gerektirecek şekilde kadın işçinin evlenmesi nedeni ile hizmet sözleşmesinin feshi halinde karşı tarafa önel verme zorunluluğu yoktur.” demiştir. Bu nedenle işvereninizin böyle bir talepte bulunması haksızdır.

 

 

Hoşçakalın.
Bu haber 1233 kez okunmuştur.

22.11.2017 10:11:21 

Yorum bulunamadı.

bursa güvenlik sistemleriantalya transferbursa web tasarımorhangazi haberkontrol vanası matbaa merdanelerimerdane
Copyright © 2010 Ajans Orhangazi. Tüm Hakları Saklıdır.Haber ve fotoğraflar kaynak gösterilerek dahi izinsiz kopyalanamaz kullanılamaz.