Salih YAVUZ
Salih YAVUZEv Hizmetlerinde Çalışanların Sigortalılığı-3

15 Ekim 2015 Perşembe 07:15

İki haftadır devam ettiğimiz ev hizmetlerinde çalışanların sigortalılığı konusunda bu hafta tamamlıyoruz.

 

14. Ev hizmetinde ayda 10 gün ve daha fazla çalışanların sigortalılığı nasıl sağlanacak?

Ev hizmetlerinde ayda 10 gün ve daha fazla sigortalı çalıştıranlar “ev hizmetlerinde on gün ve daha fazla çalıştırılacaklara ilişkin bildirge” ile sosyal güvenlik il müdürlüklerine/sosyal güvenlik merkezlerine müracaat edeceklerdir. Bu bildirge ile işyeri bildirgesi, işe giriş bildirgesi, aylık prim ve hizmet belgesi ve işten ayrılış bildirgesi de birleştirilmiştir.

 

15. Ev hizmetlerinde ayda 10 gün ve daha fazla süreyle çalışanların sigortalılar için hangi prim ödenecek?

Ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla süreyle çalışanlar için işverenler % 34,5 oranında uzun ve kısa vade sigorta kolları, genel sağlık sigortası primi ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 46. maddesine göre % 3 oranında işsizlik sigortası primi olmak üzere toplam % 37,5 prim ödeyeceklerdir.

İşverenler asgari ve azami kazanç üzerinden ev hizmetlerinde on gün ve daha fazla çalıştırılacaklara ilişkin bildirge beyan ettikleri tutar üzerinden prim ödeyeceklerdir.

Yaşlılık ve emeklilik aylığı alanlar hakkında işverenler tarafından % 32 oranında sosyal güvenlik destek primi ödenecektir.

 

16. Kimler ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla süre ile çalışabilir?

Herhangi bir çalışması olmayanlar,5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi çalışanlar, sürekli iş göremezlik geliri alanlar, yabancı uyruklular, ev hizmetlerinde 10 günden az çalışanlar ev hizmetlerinde 10 günden fazla süre ile çalışabilirler. 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine tabi sigortalılar ile isteğe bağlı sigortalıların ev hizmetinde 10 günden fazla çalışması halinde (b) bendine tabi sigortalılığı durdurulacaktır.

 

17. 5510 sayılı Kanunun kapsamında yaşlılık aylığı alanların aylığı kesilir mi?

Yaşlılık aylığı alanların ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla çalışmaları halinde yaşlılık aylığının kesilmesini istemiyor iseler “ev hizmetlerinde on gün ve daha fazla çalıştırılacaklara ilişkin bildirge”de sosyal güvenlik destek primini işaretleyeceklerdir.

 

18. Ev hizmetlerinde on gün ve daha fazla çalıştırılacaklara ilişkin bildirge ’den damga vergisi alınacak mı?

Her bir sigortalı için bir defaya mahsus alınacak olup 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu gereğince 22,30 TL damga vergisi alınacaktır. Damga vergisi işverenin ilk prim ödemesine ilave edilerek tahsil edilecektir.

 

19. Ev hizmetlerinde ayda 10 gün ve daha fazla süreyle sigortalı çalıştıranlar teşvik uygulamalarından yararlanacaklar mı?

Ev hizmetlerinde 10 gün ve üzerinde sigortalı çalıştıranlar işveren sayıldıklarından işverenlere sağlanan prim teşviklerinden de yararlanacaklardır.

 

20. Ev hizmetlerinde ayda 10 gün ve daha fazla sigortalı çalıştıranların primleri ne kadardır?

1/7/2015-31/12/2015 tarihleri arasında 30 gün için 42,45 x 30 x % 37,5 olmak üzere 477,56 TL ödeyeceklerdir.

 

21. Ev hizmetlerinde yabancı uyruklu çalıştırılabilir mi?

4817 sayılı Kanun gereğince yabancılara bir yıl süreli çalışma izni verilmekte olduğundan yabancılar kısmi süreli çalışamamaktadırlar. Yabancıları çalıştıran gerçek kişi işverenler ev hizmetlerinde on gün ve daha fazla çalıştırılacaklara ilişkin bildirge ile müracaatlarında sigortalıların çalışma iznini de bildirgeye ekleyeceklerdir.

Yabancı uyrukluların ev hizmetlerinde 10 günden az süre ile çalıştırıldığının tespiti halinde bunlar hakkında 10 gün ve daha fazla süre ile sigortalı çalıştıran işverenlere ilişkin hükümler uygulanacak ay içinde çalışma gün sayısı 30 gün olarak alınacaktır.

 

Hoşçakalın.

 

 
Bu haber 1069 kez okunmuştur.

22.11.2017 10:10:55 

Yorum bulunamadı.

bursa güvenlik sistemleriantalya transferbursa web tasarımorhangazi haberkontrol vanası matbaa merdanelerimerdane
Copyright © 2010 Ajans Orhangazi. Tüm Hakları Saklıdır.Haber ve fotoğraflar kaynak gösterilerek dahi izinsiz kopyalanamaz kullanılamaz.