Salih YAVUZ
Salih YAVUZSağlıkta Katılım Payı Alınmayacak Haller, Sağlık Hizmetleri ve Kişiler

3 Aralık 2015 Perşembe 12:26

Bu hafta sağlık hizmetlerinde katılım payı alınmayacak kişi ve hizmetleri anlatacağız.

·  İş kazasına uğrayan veya meslek hastalığına yakalanan sigortalılardan, bu durumları nedeniyle sağlanan sağlık hizmetleri için katılım payları alınmaz.

·  Askerî tatbikat ve manevralarda sağlanan sağlık hizmetleri için katılım payları alınmaz.

·  5510 sayılı Kanunun 75’inci maddesinde yer alan afet ve savaş hali nedeniyle sağlanan sağlık hizmetleri için katılım payları alınmaz.

·  5510 sayılı Kanunun 94’üncü maddesinde tanımlanan kontrol muayenelerinden katılım payı alınmaz.

·  Acil servislerde verilen ve “Yeşil alan muayenesi” adı altında SGK’ya fatura edilebilen sağlık hizmetleri hariç olmak üzere acil servislerde verilen sağlık hizmetleri, bedeli Kurumca karşılanmayan ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayeneleri, Sağlık Bakanlığı tarafından sözleşme yapılmış, görevlendirilmiş veya yetkilendirilmiş aile hekimi muayenelerinden katılım payı alınmaz.

·  Kurumca finansmanı sağlanan kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri için katılım payları alınmaz.

·  Sağlık raporu ile belgelendirilmesi şartıyla; Kurumca belirlenen SUT Eki “Ayakta Tedavide Hekim ve Diş Hekimi Muayenesi Katılım Payı Alınmayacak Kronik Hastalıklar Listesi” nde yer alan kronik hastalıklarda, kişilerin bu hastalıkları ile ilgili uzmanlık dalındaki ayaktan muayenelerinde katılım payı alınmaz. Ancak; aynı muayenede Kurumca belirlenen katılım payı alınmayacak kronik hastalıklar listesinde yer almayan başka bir tanının da tespit edilmesi ve/veya bu tanıya yönelik tedavinin düzenlenmesi halinde katılım payı alınır.

·  Tetkik ve tahliller ile diğer tanı yöntemlerinde kullanılan ilaçlardan, yatarak tedavilerde kullanılan ilaçlardan, sağlık raporu ile belgelendirilmek şartıyla SUT eki “Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesi” nde yer alan ilaçlardan katılım payı alınmaz.

·  Tıbbi sarf malzemelerden katılım payı alınmaz.

·  Sağlık raporu ile belgelendirilmek şartıyla; organ, doku ve kök hücre nakline ilişkin sağlık hizmetleri için katılım payları alınmaz.

·  1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre şeref aylığı alan kişiler ile bunların eşlerinden, katılım payları alınmaz.

·  3292 sayılı Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişilerden katılım payları alınmaz.

·  2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerden katılım payları alınmaz.

·  2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu hükümlerine göre korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz faydalanan kişilerden katılım payları alınmaz.

·  Harp malullüğü aylığı alanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında aylık alanlardan ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerden katılım payları alınmaz.

·  Vazife malûllerinden katılım payları alınmaz.

·  Kurumca iade alınan tıbbi malzemelerden katılım payı alınmaz.

·  Polis Akademisi ile fakülte ve yüksekokullarda, Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okuyan veya kendi hesabına okumakta iken Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okumaya devam eden öğrencilerden katılım payları alınmaz.

·  Harp okulları ile fakülte ve yüksekokullarda, Türk Silahlı Kuvvetleri hesabına okuyan veya kendi hesabına okumakta iken askerî öğrenci olanlar ile astsubay meslek yüksekokulları ve astsubay naspedilmek üzere temel askerlik eğitimine tâbi tutulan adaylardan katılım payları alınmaz.

*SUT (Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği)

 

Hoşçakalın.

 

 
Bu haber 828 kez okunmuştur.

22.11.2017 10:08:08 

Yorum bulunamadı.

bursa güvenlik sistemleriantalya transferbursa web tasarımorhangazi haberkontrol vanası matbaa merdanelerimerdane
Copyright © 2010 Ajans Orhangazi. Tüm Hakları Saklıdır.Haber ve fotoğraflar kaynak gösterilerek dahi izinsiz kopyalanamaz kullanılamaz.