Salih YAVUZ
Salih YAVUZStaj sigortası emekliliği etkileyecek mi?

10 Aralık 2015 Perşembe 13:22

Son dönemlerde çalışanlar arasında stajyerlik döneminin emekliliğe sayılıp sayılmayacağına ilişkin çok hararetli tartışmalar duyuyor ve konu hakkında çok fazla soru alıyoruz.

 

Sosyal medyada ve basında staj dönemlerinde ödenen staj sigorta primlerinin emeklilikte sigorta başlangıç tarihi olarak dikkate alınacağı yönünde haberler sürekli yer alıyor. Buna ek olarak Sosyal Güvenlik Kurumu’nun son dönemde sisteminde yaptığı güncellemeyle hizmet dökümlerinde ilk işe giriş tarihi kısmında staj başlangıç tarihinin yer alması da bu konudaki tartışmaları alevlendirdi.

 

Öncelikle bilinmesi gereken konu kısa vadeli sigorta kolları ve uzun vadeli sigorta kolları farkı.

 

Kısa vadeli sigorta kolları; çalışmaya başlar başlamaz (çalışmanın ilk günü), çalışma şartlarından kaynaklanan veya hayatın normal süreci içerisinde çalışma hayatını olumsuz şekilde etkileyen riskler karşısında kapsamda bulunanlara sağlanan yardımları içermektedir. Bu sigorta koluna, “kısa vadeli” denilmesinin nedeni, çalışmaya başlar başlamaz ortaya çıkabilecek riskleri karşılayan yardımları kapsamına dayanmaktadır.

 

Kısa vadeli sigorta kolları; iş kazası ve meslek hastalığı, hastalık, analık, olaylarını kapsamaktadır. Bu olayların vuku bulması halinde sigortalılara 5510 sayılı Kanunda öngörülen yardımlar yapılmaktadır.

 

Uzun vadeli sigorta kolları; Sosyal sigorta uygulamasında malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından aylık bağlanması ve diğer yardımların yapılmasını ifade etmektedir. Bu sigorta kolundan sağlanan yardımlara hak kazanmak için belli bir sürenin geçmesi ve belli şartların yerine getirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu sigorta kolundan sağlanan yardımlar için belli bir sürenin geçmesine ihtiyaç duyulduğundan, “uzun vadeli sigorta kolu” olarak adlandırılmıştır.

 

Asıl konumuza dönecek olursak meslek lisesinde yapılan staj süresince iş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık sigorta primleri (kısa vadeli sigorta) ödenmekte ve emeklilikle ilgili (uzun vadeli sigorta) primler ödenmemektedir.

 

Hâlihazırdaki mevzuatımıza göre meslek lisesinde öğrenim görülen okullar tarafından yapılan staj sigortası, SGK işe başlama tarihi olarak kabul edilemeyeceği gibi, SGK prim gün sayısı olarak da dikkate alınmamaktadır. Çalışanların ilk defa uzun vadeli sigorta kollarına dâhil olarak primlerinin ödendiği tarihe göre emeklilik yaşı ve ödenmesi gereken prim gün sayısı belirlenmektedir.

 

Ancak geçmiş dönemlerde bazı milletvekilleri tarafından staj döneminde ödenen sigorta primlerinin ilk sigorta başlangıç tarihi olarak dikkate alınması ve emeklilik yaşının öne çekilmesi ve bu dönemlerin borçlanılabilmesi yönünde kanun teklifleri verilmiş ise de bu tekliflerinin hiç birisi kanunlaşmamıştır.

 

Son olarak 5510 sayılı Sosyal Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 41, maddesine göre en çok bilinen askerlik, doğum borçlanmalarının yanı sıra staj olarak sayılan; avukatlık stajları ile doktorların fahrî asistanlıkta geçen süreleri ve sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurt içinde veya yurt dışında geçirdikleri normal doktora veya uzmanlık öğrenim süreleri borçlanılabilmektedir.

 

Bu kanun maddesinde sayılan durumlar harici borçlanma mümkün olmadığından maalesef kişilerin meslek lisesi stajlarını borçlanması yahut staja başladıkları tarihin emekliliğe ilişkin sigorta başlangıç tarihi olarak sayılması mümkün değildir.

 

 

 

Hoşçakalın.

 

 

 
Bu haber 1002 kez okunmuştur.

22.11.2017 10:11:07 

Yorum bulunamadı.

bursa güvenlik sistemleriantalya transferbursa web tasarımorhangazi haberkontrol vanası matbaa merdanelerimerdane
Copyright © 2010 Ajans Orhangazi. Tüm Hakları Saklıdır.Haber ve fotoğraflar kaynak gösterilerek dahi izinsiz kopyalanamaz kullanılamaz.