Salih YAVUZ
Salih YAVUZAsgari Ücret Devlet Desteği Uygulaması Nasıl Olacak

7 Ocak 2016 Perşembe 13:03

Aylık brüt asgari ücretin 1.647 lira, aylık net asgari ücretin 1.300 lira olmasıyla birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı işverenlerin karşılaşacağı ilave maliyetin yüzde 40’ının yani aylık 110 lirasının Devlet tarafından karşılanacağını açıklamıştı. Söz konusu teşvik ile rekabet gücünün artırılması ve kayıtlı istihdamın teşviki, asgari ücretle çalışanların yoğunlukta olduğu küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi amaçlanıyor.

 

Konuya ilişkin yasal düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne verilen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin 17. maddesiyle 5510 sayılı Kanuna eklenecek geçici 68. maddeyle yapılacak olup, düzenlemenin ayrıntıları aşağıdaki gibidir;

 

·                İşverenlerce, bir önceki yılın aynı ayına ilişkin olarak verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı 4/1-a (SSK) kapsamında çalıştırılan ve 2016 yılı için uygulanacak prime esas günlük kazancın alt sınırı veya altında bildirilen aylık sigortalı sayısı esas alınmak suretiyle hesaplanacak prim ödeme gün sayısının yüzde 10 fazlasını geçmemek üzere, cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgesinde sigorta primine esas günlük kazancın alt sınırı (brüt asgari ücret) üzerinden bildirilen kayıtlı toplam sigortalı sayısı esas alınmak suretiyle hesaplanacak prim ödeme gün sayısının; 1/1/2016 ila 31/12/2016 tarihi arasındaki dönem için günlük 3,67 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin cari aya ilişkin SGK’ya ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilerek Hazine tarafından karşılanacak. Bu tutar aylık 110,1 liraya tekabül etmektedir. Bir önceki yılın aynı ayma ilişkin olarak aylık prim ve hizmet belgesi verilmemesi halinde takip eden en yakın aya ait prim ve hizmet belgesindeki bildirimler esas alınacak. Yüzde 10 oranının hesabında kesirler dikkate alınmayacak.

 

·                2016 yılı içerisinde ilk defa tescil edilen (Sosyal Güvenlik Kurumu’nda işyeri dosyası açtıran) işyerleri için cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde, sigorta primine esas günlük kazancın alt sınırı (brüt asgari ücret) üzerinden bildirilen sigortalı sayısı esas alınmak suretiyle hesaplanacak prim ödeme gün sayısının günlük 3,67 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutar; 31/12/2016 tarihine kadar olan dönemle sınırlı olmak kaydıyla, bu işverenlerin cari aya ilişkin SGK’ya ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilerek Hazine tarafından karşılanacak.

 

·                3213 sayılı Maden Kanununun geçici 29. maddesi uyarınca fiyat farkı ödenenler hariç olmak üzere, özel sektör işverenlerine ait linyit ve taşkömürü çıkarılan işyerlerinde yer altında çalışan sigortalılar için yukarıdaki hükümlerin uygulanmasında prime esas kazançlar iki kat olarak uygulanacak.

 

·                Hizmet alım ihaleleri kapsamında personel çalıştıran (taşeron işçi çalıştıran) işverenlerden bu teşvikten yararlananların ilgili aya ait hak edişleri; bu işyerleri için ilgili ayda Hazine tarafından karşılanacak tutarlar ilgili idarece kesilmek suretiyle ödenecek.

 

 Asgari Ücret İşveren Maliyetleri

 

 

 

5 puanlık

 indiriminden

yararlanan

İşverenler İçin

 

01/01/2016

31/12/2016

 

01/01/2016

31/12/2016

Aylık Brüt Asgari Ücret

1.647 TL

Aylık Brüt Asgari Ücret

1.647 TL

Sigorta Primi İşveren Payı % 20.5

337,64 TL

Sigorta Primi İşveren Payı % 15.5

255,29 TL

İşsizlik Sigortası İşveren Payı % 2

32,94 TL

İşsizlik Sigortası İşveren Payı % 2

32,94 TL

 Toplam Maliyeti

2.017,58

İşverene Toplam Maliyeti

1.935,23

İşveren Desteği

  110

İşveren Desteği

  110

İşverene Toplam Maliyeti

1.907,58 TL

İşverene Toplam Maliyeti

 1.825,23 TL

 

 

 

 

 

Hoşçakalın.
Bu haber 1516 kez okunmuştur.

22.11.2017 10:14:20 

Yorum bulunamadı.

bursa güvenlik sistemleriantalya transferbursa web tasarımorhangazi haberkontrol vanası matbaa merdanelerimerdane
Copyright © 2010 Ajans Orhangazi. Tüm Hakları Saklıdır.Haber ve fotoğraflar kaynak gösterilerek dahi izinsiz kopyalanamaz kullanılamaz.