Salih YAVUZ
Salih YAVUZAsgari Ücrette Devlet Desteği Uygulaması

4 Şubat 2016 Perşembe 12:21

Daha önce asgari ücrette devlet desteği uygulamasının nasıl olacağını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bilgi  notlarına göre yazmıştık.

Ancak Kanunun Mecliste görüşülme zamanında destekten yararlanabilecek maaş sınırı ve destek miktarı yeniden belirlendi. 14.01.2016 da kabul edilen 6661 sayılı Kanunun 17.maddesi gereğince sigorta primine aylık brüt geliri

2550 TL tutarına kadar olan işçilerin ödenecek SSK primlerinin 100 TL kadarının Hazinece karşılanmasına karar verildi. Böylece ücret tutarı 1647 TL’den 2550 TL’ye çıktı ancak destek tutarı kişi başı 110 TL’den 100 TL’ye indi.

Buna göre, 4/a kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenlerce SGK ’ya verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde prime esas günlük kazancı 85 TL ve aylık kazancı maksimum 2.550 TL olan sigortalıların 2016 yılı Ocak ila Aralık dönemleri için günlük 3,33 TL aylık maksimum 100 TL işverenlerin SGK’ya ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilecek ve Hazine tarafından karşılanacaktır. Kısaca yanında 2.550 TL brüt maaşı geçmeyen tutarda işçi çalıştıranlar her bir işçi için günlük 3.33 TL sigorta primi indirimi alacaktır. Bu tutar işverenlerin Kuruma ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilecek ve hazinece karşılanacak.

Burada 5510 sayılı kanunun geçici 68.maddesine eklenen a bendinde açıklanan konuda dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta var. Her bir asgari ücretli çalışana her ay 100 TL sigorta priminden destek verilmesi söz konusu değil. 2015 yılında var olan devam eden işletmenizde x kişisi için kaç gün çalışma günü gösterdiyseniz 2016 yılında en fazla o kadar gün için destek alacaksınız.

Örneğin x kişisini 2015 de 300 gün sigortalı gösterdiyseniz aynı x kişisi için 2016 da en fazla 300 gün destek  alacaksınız. Yani 300 gün*3.33 TL=999 TL devlet prim desteği verecektir.2016 da ilk defa işe girenler ve yeni açılan firmalarda ise bir önceki yıl dikkate alınmayacağı için her gün için 3.33 TL destekten yararlanabilecektir.

Ayrıca, bir önceki yılın aynı ayına ilişkin olarak aylık prim ve hizmet belgesi verilmemiş olması hâlinde, bildirim yapılmış takip eden ilk aya ilişkin aylık prim ve hizmet belgesindeki bildirimler esas alınacaktır.

Mevcut bir işletmenin kapatılarak değişik bir ad, unvan ya da bir iş birimi olarak açılması veya yönetim ve kontrolü

elinde bulunduracak şekilde doğrudan veya dolaylı ortaklık ilişkisi bulunan şirketler arasında istihdamın kaydırılması, şahıs işletmelerinde işletme sahipliğinin değiştirilmesi gibi Hazine katkısından yararlanmak amacıyla muvazaalı işlem tesis ettiği anlaşılan veya sigortalıların prime esas kazançlarını 2016 yılı için eksik bildirdiği tespit edilen işverenlerin Hazinece karşılanan tutarlar gecikme faizleri ile geri alınacak.

İşverenlerin çalıştırdıkları sigortalılar ile ilgili 2016 yılına ilişkin olarak, aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içinde vermediği, sigorta primlerini yasal süresinde ödemediği, denetim ve kontrolle görevli memurlarca yapılan soruşturma ve incelemelerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalının fiilen çalışmadığı durumlarının tespit edilmesi, Kuruma prim çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili 2016 yılına ilişkin olarak prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içerisinde vermeyenlerin, sigorta primlerini yasal süresinde ödemeyenlerin, Denetim ve kontrolle görevli memurlarca yapılan soruşturma ve incelemelerde çalıştırdığı kişileri  sigortalı olarak bildirmeyenlerin veya bildirilen sigortalıyı fiilen çalıştırmayanların, SGK’ya prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunanlar bu destekten faydalanamaz.

Ancak SGK’ya olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını tecil ve taksitlendiren işverenler bu tecil ve taksitlendirme devam ettiği sürece anılan destekten yararlanabileceklerdir.

Sigortalı ve işveren hisselerine ait sigorta primlerinin Devlet tarafından karşılandığı durumlarda işverenin ödeyeceği sigorta priminin Hazinece karşılanacak tutardan az olması halinde sadece sigorta prim borcu kadar mahsup işlemi yapılacak.

 

Maalesef Kanun içerisinde dikkatten kaçan bir husus var. Ocak-2015 döneminde 3 kişi istihdam eden ve aylık prim ve hizmet belgelerinde 75 gün prim ödeme günü bildiriminde bulunan bir işyeri 0cak-2016 döneminde 5 kişi istihdam etmesi ve aylık prim ve hizmet belgelerinde 150 gün prim ödeme günü bildiriminde bulunması halinde kanunda yer alan “2015 yılının aynı ayına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde prime esas günlük kazancı 85 TL ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere” düzenlemesi gereğince, Ocak-2016 dönemi için 150 x 3.33 = 499,50 TL hesaplanmasına karşın yararlanacağı mahsup edilecek hazine desteği 249,75 TL olarak gerçekleşecektir.

Buna karşın 01.01.2016’da işyeri tescil ettiren ve Ocak-2016 döneminde 5 kişi istihdam eden toplam 150 gün prim ödeme günü bildiriminde bulunan yeni bir işyeri ise Ocak-2016 dönemi için 499,50 TL destekten yararlanacaktır.

Bu bir anlamda eskiden beri devam eden yeni yılda ek istihdam sağlayan işletmeleri cezalandırmaktır. Bu durum küçük işletmeleri olumsuz etkileyecektir.

 

Hoşçakalın.
Bu haber 1206 kez okunmuştur.

22.11.2017 10:06:57 

Yorum bulunamadı.

bursa güvenlik sistemleriantalya transferbursa web tasarımorhangazi haberkontrol vanası matbaa merdanelerimerdane
Copyright © 2010 Ajans Orhangazi. Tüm Hakları Saklıdır.Haber ve fotoğraflar kaynak gösterilerek dahi izinsiz kopyalanamaz kullanılamaz.