Salih YAVUZ
Salih YAVUZİEP Teşvik Uygulaması

3 Mart 2016 Perşembe 12:45

Geçen haftaki yazımızda İEP programının içeriğinden ve uygulamasından bahsetmiştik. Bu hafta İEP programı uygulaması sonrası işverenlerin yararlanabileceği teşviklere değineceğiz.

 

İşveren olarak, İşbaşı Eğitim Programını tamamlamış bir kişi istihdam etmeniz halinde, sigorta primi işveren payınız belirli bir süre İşsizlik Sigortası Fonu´ndan karşılanmaktadır. Söz konusu teşvik, 6645 sayılı Torba Kanun kapsamında 23 Nisan 2015 tarihi itibariyle başlatılmıştır. Düzenleme ile özel sektördeki istihdamı arttırmak ve işbaşı eğitim programlarının işleyişini daha verimli hale getirmek hedeflenmektedir. Buna göre; 18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük olanlardan Türkiye İş Kurumu tarafından 31.12.2016 tarihine kadar başlatılan işbaşı eğitim programlarını tamamlayanların;

  • Programın bitimini müteakip en geç 3 ay içinde programı tamamladıkları meslek alanında özel sektör işverenleri tarafından işe alınması
  • İşe alındıkları yıldan bir önceki takvim yılında işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olması kaydıyla, işe alındıkları işyerinin imalat sanayi sektöründe faaliyet göstermesi hâlinde 42 ay, diğer sektörlerde ise 30 ay süre ile 5 puanlık teşvike ek olarak prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan tutar fondan karşılanacaktır.

Örneğin 30 Kasım 2015 tarihinde işbaşı eğitim programını tamamlayan işçi, 1 Aralık 2015 tarihinde sigortalı olarak asgari ücretle işe başlatılmıştır. 2014 yılı ortalama işçi sayısına ilave olarak işe başlayan işçinin 5 puanlık primi 5510 sayılı Kanunun 81. maddesi kapsamında Hazine tarafından karşılanacak, kalan %15,5 puanlık işveren primi ise İşbaşı Eğitim Programı Teşviki kapsamında İşsizlik Fonundan karşılanacaktır. 

  • 30/06/2015 tarihine kadar başlayan işbaşı eğitim programlarının katılımcıları işe alan işverenler için teşvik süreleri 6 ay artırımlı olarak 36 ve 48 ay boyunca uygulanacaktır.
  • İşveren hissesine ait primlerin fondan karşılanabilmesi için işverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak; aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içinde Sosyal Güvenlik Kurumu´na vermesi, sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden tutarı ile Hazine ve fon tarafından karşılanmayan işveren hissesine ait tutarı yasal süresi içinde ödemesi ve kapsama giren sigortalının işe alındığı işyerinden dolayı Sosyal Güvenlik Kurumu’na prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmaması şarttır.
  • Sosyal Güvenlik Kurumu´na olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının tecil ve taksitlendirilmiş veya ilgili diğer kanunlar uyarınca prim borçlarının yeniden yapılandırılmış ve taksitlendirilmiş olması, bu tecil, taksitlendirme ve yeniden yapılandırma devam ettiği sürece işverenlerin bu teşvikten yararlanmasına engel teşkil etmemektedir.    
  • Yine diğer teşviklerde olduğu gibi sigortasız işçi çalıştırdığı tespit edilen özel sektör işverenleri bu teşvikten de 1 yıl süre ile yararlanamayacaktır.
  • Söz konusu teşvikte 12.02.2016 da yapılan en önemli yenilik ise ortalama işçi sayısının belirlenmesinde olmuştur. 6111 sayılı Kanun ile getirilen 4447/10. madde teşvikinde “aynı döneme ilişkin işe alındıkları işyerinden bildirilen prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olmaları” şartı aranırken, İşbaşı Eğitim Programı Teşvikinde “İşe alındıkları yıldan bir önceki takvim yılında işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olması” şartı yer almaktadır. 
  • 6645 sayılı Kanunun teşvik uygulamasını düzenleyen 28. maddesi yayımı tarihinde (23 Nisan 2015) yürürlüğe girdiği için, teşvik uygulaması da aynı tarih itibariyle başlamış bulunmaktadır.


İşveren, SGK´ya prim borcu bulunsa dahi İşbaşı Eğitim Programından yararlanabilmektedir. Ancak İEP sonrası istihdam teşvikinden yararlanabilmesi için SGK´ya prim veya prime ilişkin borçlarının bulunmaması gerekmektedir. 

 

 

 

 

Hoşçakalın.
Bu haber 884 kez okunmuştur.

22.11.2017 10:14:39 

Yorum bulunamadı.

bursa güvenlik sistemleriantalya transferbursa web tasarımorhangazi haberkontrol vanası matbaa merdanelerimerdane
Copyright © 2010 Ajans Orhangazi. Tüm Hakları Saklıdır.Haber ve fotoğraflar kaynak gösterilerek dahi izinsiz kopyalanamaz kullanılamaz.