Salih YAVUZ
Salih YAVUZÇalışma Hayatında Yeni Dönem-Yarım Çalışma Ödeneği

10 Mart 2016 Perşembe 10:33

6663 Sayılı Torba kanununda çalışma hayatıyla ilgili önemli düzenlemeler yapılmıştır, Kanun 10.02.2016 tarih ve 29620 Sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Değişiklikleri 3 başlıkta sıralayacağız.

A) 4857 Sayılı İş Kanunun 74’üncü maddesinde yapılan değişiklerle gelen yenilikler;

 • Doğumda veya doğum sonrasında annenin ölümü halinde, doğum sonrası kullanılamayan izin süreleri babaya kullandırılacaktır.
 • 3 yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen eşlerden birine veya evlat edinene çocuğun fiilen teslim edildiği tarihten itibaren 8 hafta analık hali izni kullandırılacaktır.
 • Analık izninin bitiminden sonra kadın işçi ile 3 yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın veya erkek işçilere istekleri halinde birinci doğumda 60 gün, ikinci doğumda 120, sonraki doğumlarda ise 180 gün süreyle haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin verilir. Çoğul doğumda bu süreler 30 gün uzar, engelli doğum olması halinde ise bu süreler 360 gün olarak uygulanır. Bu fıkradaki hükümlerden yararlanılan süre içinde süt izni uygulanmaz.
 • Kadın işçilere analık izninden sonra istekleri halinde verilen 6 aylık ücretsiz izin; 3 yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinme halinde eşlerden birine veya evlat edinene de verilecektir.

 B) 4857 sayılı İş Kanunu’nun 13’üncü maddesine yapılan değişiklerle gelen yenilikler;

 • Kanunun 74’üncü maddesinde sayılan izinlerin bitiminden sonra, çocuğun mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden aybaşına kadar ebeveynlerden biri kısmi süreli çalışma talebinde bulunabilir. Bu talep işveren tarafından karşılanır ve geçerli fesih nedeni sayılmaz.
 • Kısmi süreli çalışmaya başlayan işçi aynı çocuk için bir daha bu haktan faydalanmamak üzere tam zamanlı çalışmaya dönebilir.  Bu haktan faydalanmak isteyen veya tam zamanlı çalışmaya dönmek isteyen işçi bunu en az 1 ay önce yazılı olarak işverene bildirir.
 • Kısmi süreli çalışmaya geçen işçinin tam zamanlı çalışmaya başlaması durumunda yerine işe alınan işçinin iş sözleşmesi kendiliğinden sona erer.
 • 3 yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinenler de bu haktan faydalanabilir.
 • Ebeveynlerden birinin çalışmaması halinde bu haktan faydalanılamaz.
 • Bu kapsamda hangi sektör veya işlerde kısmi çalışma yapılabileceği ile uygulamaya ilişkin usul ve esaslar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenecektir.

C) 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen Ek Madde-5’le gelen yenilikler;

 • İş Kanunu’nun 74’üncü maddesinde yapılan değişiklikle, işçiye haftalık çalışma süresinin yarısı kadar verilen ücretsiz izin süresince yarım çalışma ödeneği işsizlik sigortası fonundan ödenecektir. Yarım çalışma ödeneğinin günlük miktarı, günlük asgari ücretin brüt tutarı kadardır.
 • İşçinin ödenekten yararlanabilmesi için doğum veya evlat edinme tarihinden önceki son 3 yılda en az 600 gün işsizlik sigortası primi bildirilmiş olması, haftalık çalışma süresinin yarısı kadar fiilen çalışılması ve analık hali izninin bittiği tarihten itibaren 30 gün içinde İŞKUR’a yarım çalışma belgesi ile başvurması gerekir.
 • Başvuruda gecikilen süre, ödenek süresinden düşülecektir.
 • Ödemeler damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmayacaktır.
 • Geçici iş göremezlik ödeneği alanlara, bu durumun devamı süresince yarım çalışma ödeneği ödenmez.
 • İşverenin hatalı bilgi ve belge vermesi nedeniyle yapılan yersiz ödemeler kanuni faiziyle birlikte işverenden tahsil edilir.
 • İşçilerin yarım çalışma ödeneği aldıkları gün sayısı kadar, uzun vadeli sigorta kolları ile GSS primleri (%20+%12,5) prime esas kazanç alt sınırı üzerinden Fon aracılığıyla SGK’ya ödenir.

 

 

Hoşçakalın.

 

 

 
Bu haber 703 kez okunmuştur.

22.11.2017 10:12:31 

Yorum bulunamadı.

bursa güvenlik sistemleriantalya transferbursa web tasarımorhangazi haberkontrol vanası matbaa merdanelerimerdane
Copyright © 2010 Ajans Orhangazi. Tüm Hakları Saklıdır.Haber ve fotoğraflar kaynak gösterilerek dahi izinsiz kopyalanamaz kullanılamaz.