Salih YAVUZ
Salih YAVUZFesihte Usul ve Örnekler ile Yargıtay Kararları

31 Mart 2016 Perşembe 12:33

1-Geçerli nedenli fesih bildiriminin yazılı yapılması zorunlu mudur? Fesih sebepleri işveren açısından bağlayıcı mıdır? Sonradan bu sebepleri değiştirebilir mi?

Sadece fesih bildiriminin değil fesih sebeplerinin de yazılı olması ve işverence fesih bildirimi ile gerekçelerini kapsayacak şekilde altının imzalanması gerekir. İşveren, fesih bildiriminde gösterdiği fesih sebebi ile bağlıdır. İşe iade davasındaki savunmasında ilaveten başka bir sebep ileri süremeyeceği gibi bu sebepten farklı bir sebebe dayanamaz. (9. Hukuk Dairesi 2008/8491 Esas, 2008/32008 Karar)

2-İşçinin imzaladığı ibranamede feshi kabul ettiğini beyan etmesi geçerli midir?

İş akdinin kanun hükümlerine uygun olarak feshedilmesi üzerine ibaresi feshi kabul niteliğinde değildir. Bu nedenle ibraname geçerli bir fesih nedeni sayılamaz.(9. Hukuk Dairesi 2005/22120 Esas, 2005/29889 Karar)

3-İşçi rapor almışsa; altı aylık kıdem koşulu feshin tebliği mi, yoksa rapor bitim süresine göre mi tespit edilir?

Gerek dava açma süresi gerek iş yerindeki işçi sayısı fesih iradesinin işçiye ulaştığı tarih dikkate alınarak belirlendiğine göre altı aylık kıdem süresinin tespiti yönünden de aynı tarihin esas alınması gerekir. Fesih iradesinin davacıya ulaştığı tarihe göre davacı altı aylık kıdeme sahip olmazsa iş güvencesi hükümlerinden yararlanamaz.      (9. Hukuk Dairesi 2005/34667 Esas, 2005/37461 Karar)

4-İhbar öneli verilerek işveren tarafından yapılan fesihlerde, işçinin altı aylık kıdemi, fesih bildiriminin tebliğ tarihindeki kıdemine göre mi yoksa ihbar süresinin sonundaki kıdemine göre mi belirlenir?

Kanun altı aylık kıdemi olan işçilerin iş güvencesinden yararlanacaklarını öngördüğüne göre, bu sürenin fesih bildiriminin işçiye ulaştığı tarihte doldurulmuş olması şarttır. Sürenin bildirim önelleri sonunda dolacak olması, güvenceden yararlanabilmek için yeterli değildir.(9. Hukuk Dairesi 2014/29970 Esas, 2015/33 Karar)

5-İşveren tarafından yapılan sağlık nedeniyle fesihte (ihbar süresi + 6 hafta) savunma alınması gerekir mi?

 

Örneğin 28.06.2013 ile 10.01.2014 tarihleri arasında istirahat raporu kullanan ve bu nedenle işe gelmeyen davacı işçinin kullandığı rapor süresi ihbar süresine ilaveten altı haftadan fazladır. İşveren açısından 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25/I.b maddesi uyarınca haklı fesih nedeni oluşmuştur. Ancak işveren davacının verimliliğine dayanan bu nedenle fesihten dolayı 4857 sayılı yasanın 19. Maddesi uyarınca savunmasını almamıştır. Savunmasını almaması feshi geçersiz kılar. (9. Hukuk Dairesi 2015/23385 Esas,2014/33398 Karar)

 

6-Fesihte ölçülülük ilkesi ne demektir?

 

Örneğin işveren tarafından bir olayda davacı işçinin müşterilere sert davranması, şubeyi arayan müşterilerin taleplerini karşılamadığı, telefonda müşterileri azarladığı ve yüzlerine kapattığının tespit edilmesi nedeni ile tüm bu hususların müşteri memnuniyetsizliğine ve önemli müşterileri kaybetmesine sebebiyet verdiği gerekçesi ile iş akdi geçerli nedenle feshedilmiş ve mahkeme tarafından da feshin geçerli nedene dayandığı kabul edilmişse de; davacının belirtilen eylemleri ile bu eylemler nedeni ile uygulanan ceza arasında orantısızlık bulunmaktadır.

 

Disiplin cezası ile karşılanabilecek bir eylem nedeni ile daha önce herhangi bir uyarı ya da disiplin cezasına yol açabilecek eylemi olmayan davacının tek bir olayda müşterilere kötü davrandığı gerekçesi ile iş akdinin feshinin geçerli olduğu kabul edilemez. (9. Hukuk Dairesi 2013/13983 Esas,2014/7502 Karar)

 

 

Hoşçakalın.

 

 
Bu haber 1188 kez okunmuştur.

22.11.2017 10:06:03 

Yorum bulunamadı.

bursa güvenlik sistemleriantalya transferbursa web tasarımorhangazi haberkontrol vanası matbaa merdanelerimerdane
Copyright © 2010 Ajans Orhangazi. Tüm Hakları Saklıdır.Haber ve fotoğraflar kaynak gösterilerek dahi izinsiz kopyalanamaz kullanılamaz.