Salih YAVUZ
Salih YAVUZKız Çocuklarının Anne Babası Üzerinden Sağlıktan Yararlanması

23 Haziran 2016 Perşembe 10:19

5510 sayılı Kanundan önce 506, 1479, 5434 sayılı Kanunlara göre kız çocukları evlenene kadar veya boşandıktan sonra ölene kadar anne veya babaları üzerinden sağlık hizmetlerinden faydalanmakta idiler. Erkek çocukları ise 506, 1479 ve 5434 sayılı Kanuna göre yaş ve eğitim durumuna bağlı olarak 657 sayılı Kanunun 209 uncu maddesine göre ise 25 yaşına kadar eğitim şartı aranmaksızın sağlık hizmetlerinden yararlanmakta idi. 5510 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin 10 numaralı alt bendi ile 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaşını, Yüksek Öğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmamış ve evli olmayan çocukları ile yaşına bakılmaksızın çalışma gücünü en az % 60 oranında yitirdiği kurum sağlık kurulu tarafından tespit edilen evli olmayan çocukları, şartı getirilmiştir.

 

Eski Sisteme Tabi Olan Kız Çocukları

1 Ekim 2008 tarihinden önce anne veya babaları üzerinden sağlık yardımı alma hakkı elde etmiş olan kız çocukları için eski sistem devam ediyor. Bunlar kaç yaşında olursa olsun evlenmedikleri sürece anne veya babaları üzerinden sağlık yardımı alma hakları devam ediyor. Ancak bunun için, kız çocuğunun 1 Ekim 2008 tarihinden önce doğmuş olması ve anne veya babasının da aynı şekilde 1 Ekim 2008 tarihinden öncesine ait sigorta başlangıcının olması gerekiyor.

 

Erkek Çocuklarıyla Aynı Şartlara Tabi Olan Kız Çocukları

1 Ekim 2008 tarihinden sonra doğan veya bu tarihten önce doğmuş olsa bile anne ve babasının sigorta başlangıcı 2008 tarihi veya sonrasında olan kız çocukları ise anne veya babaları üzerinden sağlık yardımı alma konusunda erkek çocuklarıyla aynı şartlara tabi.

Yani 18 yaşını doldurduktan sonra anne veya babaları üzerinden sağlık yardımı alma haklarının devam etmesi için bekar olmaları ve öğrenimlerinin devam etmesi gerekiyor. Öğrenimleri devam edenler ise lise ve dengi öğrenim veya 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununda belirtilen aday çıraklık ve çıraklık eğitimi ile işletmelerde meslekî eğitim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurana kadar anne veya babaları üzerinden sağlık yardımı alabiliyorlar.

 

Ayrıca 6663 sayılı Kanunla getirilen düzenleme uyarınca, söz konusu 20 ve 25 yaşlarını tamamlamadan önce okullarını bitiren yani mezun olanlardan, lise veya dengi öğrenimden mezun olanlar 20 yaşını, yükseköğrenimden mezun olanlar ise 25 yaşını geçmemek şartıyla bakmakla yükümlü olunan kişi kapsamında anne veya babaları üzerinden mezun oldukları tarihi izleyen günden itibaren iki yıl süreyle daha sağlık yardımı alabiliyorlar.

 

Malul Çocuklar İçin Yaş Sınırı Yok

Gerek erkek, gerekse kız çocukları için malul olmaları halinde anne veya babaları üzerinden sağlıktan yararlanmaları konusunda herhangi bir yaş sınırı bulunmuyor. Malullük halleri devam ettiği sürece sağlık yardımı alma hakları devam ediyor.

 

Evlenen Çocuğun Hakkı Sona Eriyor

Gerek erkek, gerekse kız çocukları, yaş kaç olursa olsun, isterse öğrenimleri devam ediyor olsun, evlenmeleri halinde anne ve babaları üzerinden sağlık yardımı alma hakkını kaybediyorlar.

 

Anne veya Babaları Üzerinden Sağlık Yardımı Alamayanların Durumu

Anne veya babaları üzerinden sağlık yardımı alma hakkı olmayan veya bu hakları sona eren erkek ve kız çocukları; eğer kendi sigortaları da yoksa nüfusta kayıtlı adreslerine göre bağlı oldukları Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na başvurarak gelir testi yaptırıp, gelir testi sonucuna göre prim ödemeden (yeşil kart kapsamında) veya ödeyerek genel sağlık sigortasından yararlanabilirler.

 

 

 

Hoşçakalın.

 

 
Bu haber 614 kez okunmuştur.

22.11.2017 10:11:54 

Yorum bulunamadı.

bursa güvenlik sistemleriantalya transferbursa web tasarımorhangazi haberkontrol vanası matbaa merdanelerimerdane
Copyright © 2010 Ajans Orhangazi. Tüm Hakları Saklıdır.Haber ve fotoğraflar kaynak gösterilerek dahi izinsiz kopyalanamaz kullanılamaz.